Prepaid Card

TiếngViệt
Taiwan’s No.1 Prepaid Card
5G Ultra Speed for the PRO
Chosen by the most users in Taiwan

Cước phí
123
Cuộc gọi thoại thông thường
Giờ bình thường
Nội mạng
NT$ 0.1 /giây
Ngoại mạng
0.1566元/detik

Giờ giảm giá
Nội mạng
NT$ 0.05 /giây
Ngoại mạng
NT$ 0.0869 /giây
Cuộc gọi video
Giờ bình thường
Nội mạng
NT$ 0.2 /giây
Ngoại mạng
NT$ 0.3 /giây

Giờ giảm giá
Nội mạng
NT$ 0.1 /giây
Ngoại mạng
NT$ 0.15 /giây
Tin nhắn SMS nội địa Đài Loan
Nội mạng
NT$ 0.8708 / tin

Ngoại mạng
NT$ 2.6127 / tin
Tin nhắn SMS quốc tế Short message
Gửi đi: Philippins, Thái Lan,
Việt Nam:
NT$ 2 / tin;
Indonesia:
NT$ 2.5 / tin

Các quốc gia khác:
NT$ 3 / tin

Những điều cần chú ý:
  • Hộp thư thoại NT$ 0.06 / giây.
  • Tin nhắn nội mạng NT$ 0.8708/ tin, chỉ áp dụng cho điện thoại gửi tin nhắn với nhau.
  • Tin nhắn đa phương tiện chỉ áp dụng cho điện thoại gửi tin nhắn với nhau.
  • Chi phí cuộc gọi được tính kể từ khi đối phương được kết nối, nếu cuộc gọi vượt qua các khoảng thời gian khác nhau thì chi phí cuộc gọi sẽ dựa vào thời gian đối phương kết nối cuộc gọi để tính.