Prepaid Card

TiếngViệt
Taiwan’s No.1 Prepaid Card
5G Ultra Speed for the PRO
Chosen by the most users in Taiwan

Cước phí
Sử dụng IF thực hiện cuộc gọi quốc tế : 01784 + số điện thoại cần gọi

Những điều cần chú ý:
  • Hộp thư thoại NT$ 0.06 / giây.
  • Tin nhắn nội mạng NT$ 0.8708/ tin, chỉ áp dụng cho điện thoại gửi tin nhắn với nhau.
  • Tin nhắn đa phương tiện chỉ áp dụng cho điện thoại gửi tin nhắn với nhau.
  • Chi phí cuộc gọi được tính kể từ khi đối phương được kết nối, nếu cuộc gọi vượt qua các khoảng thời gian khác nhau thì chi phí cuộc gọi sẽ dựa vào thời gian đối phương kết nối cuộc gọi để tính.